‘Een jaar geleden was de uitbreiding van het Zwin en het protest rond het onder zout water zetten van goede landbouwgrond al een hot item', zegt De Plecker.

‘Dat moest allemaal in de naam van de natuur, als compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde. Maar wat blijkt nu? De Nederlandse regering is niet meer geneigd om hun vruchtbare Hedwigepolder in te ruilen voor natuurgebied. Ik pleit er dan ook voor de de Vlaamse overheid dat voorbeeld volgt en een einde stelt aan de ontpoldering. Deze motie dient dan ook om het provinciebestuur ertoe aan te zetten dit belangrijk dossier opnieuw op de agenda van de Vlaamse regering te plaatsen. De gemeenten aan de overkant van de grens, zoals Sluis, twijfelen aan het nut en de noodzaak van de ontpoldering van het Zwin en tonen zich bezorgd over de eventuele gevolgen. Dat is bij ons niet anders.'