De stad wil met deze maatregel, die een gevolg is van de moordpartij van Hans Van Themsche, de impulsaankoop van wapens afremmen. Het verbod is sinds 15juli van kracht en heeft betrekking op alle vuurwapens, namaakwapens, dolken, knotsen, spring- en valmessen of afbeeldingen daarvan.

Alle wapenhandels en sportwinkels moeten zich eraan houden, zoniet riskeren ze een geldboete en/of sluiting van de winkel. Wapenhandelaar Georges Lang, bij wie Van Themsche zijn wapen kocht, vond het reglement echter broodroof en tekende beroep aan bij de provincie.

De gouverneur heeft dat nu afgewezen. 'Hij heeft het nieuwe artikel getoetst aan de wet en aan het algemeen belang en was van mening dat geen van beide werd geschonden', zegt Guy Peeters, afdelingshoofd van de gewestdirectie.

Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs het einde van de hele discussie. De wapenhandelaar kan nog naar het Vlaams Gewest of naar de Raad van State trekken. 'Voordat ik uitspraken ga doen over wat onze volgende stap is, wil ik eerst de motivering van de gouverneur lezen', zegt meester Frank Judo, die voor Georges Lang optreedt. (blg)