Het zal allicht nog enkele jaren duren eer de bouw van start kan gaan. Wanneer de nieuwbouw in Stasegem is afgewerkt, zal - zoals al enkele jaren geleden is beslist - de stedelijke basisschool Kameleon in de wijk Eiland naar daar verhuizen.

Tot zolang blijft de basisschool in de Kameleon bestaan. Ook nadat de nieuwbouw van de kunstacademie op de speelplaats is gestart.

Momenteel volgen in De Kameleon nog een veertigtal leerlingen les.