Het containerpark krijgt een zone voor de verkoop van compost. De gemeente Beerse is vragende partij om zoveel mogelijk transporten van containers via het kanaal Dessel-Schoten te laten verlopen.