Het project vertaalt zich in het geven van een tiental lessen waarin jongeren vooral gestimuleerd en ondersteund worden in het maken van goed keuzes. Een aantal van deze lessen worden gegeven door de MEGA-agenten en de laatste les wordt gegeven door de gemeentelijke jeugd- en sportdienst. Nieuw sinds 2010 is dat het partnership aanzienlijk werd uitgebreid. Ook de jeugddiensten uit de zes gemeenten en het jongeren adviescentrum (JAC Delta) zijn partner in dit preventieproject. De coördinatie gebeurt door de intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiewerker Bianca Vanreepinghen.

Op donderdag 10 mei vond het afsluitend evenement plaats in de Willem Tell te Tollembeek met een 400-tal aanwezigen. De Mega-fuif bestaat telkens uit drie delen: een voorstelling van de partners, een toneelstuk rond drugs en alcohol, gevolgd door een “ MEGA fuif” waarbij verantwoord fuiven zonder het gebruik van alcohol of drugs centraal staat.

Omdat het opportuun is om de 12- tot 16-jarigen uit het Pajottenland te herinneren aan het MEGA project, organiseerde de preventiedienst voor de tweede maal een “MEGA terugkomdag” in Gooik. De spelactiviteiten (workshops) gingen door op de atletiekpiste gevolgd door een alcoholvrije fuif in jeugdhuis Guuk.