'Spijtig genoeg is dit geen uitzondering, maar is dit een bewijs dat Bierbeek, en meer bepaald de Opvelpsestraat en Neervelpsestraa,t als alternatief gebruikt worden voor de E40 en de slechte ontsluiting van het industrieterrein in Haasrode', zeggen de omwonenden.

'Als bewoners van de Opvelpsestraat zijn we dan ook zeer bezorgd wat de toekomst gaat brengen, nu men ook nog eens van plan is om op het Mevrouwkensveld een verkaveling in te planten. Dit is een zeer sterk hellend terrein. Bijkomende verharding van het Mevrouwkensveld betekent een nog groter risico op wateroverlast', besluiten de buurtbewoners.