Dit werd al gemeld aan de gemeente, alsook aan de FOD Financiën.

'Indien burgers ondervinden dat de gemeentelijke aanslagvoet 7,5 % blijft, dan doen ze er alleszins goed aan om het aanslagformulier af te drukken en hiervan melding te doen aan MINFIN', zegt Hans-Kristof Carême, lijsttrekker Open Vld Bierbeek.

Indien uit het aanslagbiljet later zou blijken dat er daadwerkelijk 7,5 % opcentiemen worden aangerekend, dan dient er bezwaar te worden ingediend.