School Simonnet is altijd een bijzondere school geweest en zeker voor die tijd: een niet-katholieke vrije school met pluralistisch karakter, met jongens en meisjes samen en waar verdraagzaamheid en creativiteit enkele van de principes van de stichtster mevrouw Simonnet waren.

Anderhalf jaar heeft Etienne samen met 2 klasgenoten, Marie-José Van Hecke en Ilona De Bondt, deze reünie voorbereid. Het moeilijkste werk was het terugvinden van de leerlingen uit die klas. Archief was in de school niet meer aanwezig. Aan de hand van een foto werden er 32 van de 34 terug gevonden. Daarvan zijn er 6 overleden. Om gezondheidsredenen kan juf Kowalewski (83 jaar) niet aanwezig zijn, maar de fotoreportage van het gebeuren zal haar bezorgd worden!

Heel wat informatie kan terug gevonden worden op volgende website. U moet alleen even doorklikken op 'Simonnet Sint-Martens-Latem'.