Turf zegt dat zijn lokale engagement in het verlengde ligt van dat binnen de milieubeweging. De beide deelgemeenten zijn volgens hem aangename plaatsen om in te leven, maar ze vragen elk op hun manier een consistente toekomstvisie rond ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. En die visie vindt hij het beste terug binnen Ruimte, zegt hij.