'Eigenlijk gaat het voor 90% over een herneming van de quiz voor Jasper op 23 oktober in de Pollepel waar toen 540 mensen hebben aan deelgenomen.', zegt Bart. 'Samen met Jo waren wij toen ook onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de quiz. In al ons enthousiasme hebben we besloten deze quiz te herhalen binnen het psychiatrisch centrum om zo Jasper nog een deel extra centen via onze vzw te kunnen toestoppen. Uiteraard is het de bedoeling om mensen te bereiken die om één of andere reden niet konden aanwezig zijn bij de vorige editie.'

'Onze quiz valt ongelukkiglijk net samen met de kerstboomverbranding.', gaat Bart verder, 'Daarom hebben er vermoedelijk enkele ploegen afgehaakt. In totaal hebben we nu 18 ploegen, bestaande uit elk 5 leden, wat toch goed is voor 90 mensen. Daar zijn wij heel tevreden mee.', besluit Bart.

De quiz ging door in de Kleiput, die gratis ter beschikking werd gesteld door de directie van het psychiatrisch centrum. Het inschrijvingsgeld bedroeg 20 euro per ploeg en gaat samen met de opbrengst van de verkoop van versnaperingen en drank naar Jasper Bergmans.