Nadien kregen de aanwezigen een rondleiding door het gemeentehuis. Er werd afgesloten met een receptie.