Met de middelen die het Brussels Gewest gekregen heeft na de zesde staatshervorming, worden dit jaar nog 250 politiemensen aangeworven. Het doel van de mediacampagne is tweevoudig, zegt Picqué: het gebruik van het openbaar vervoer veiliger maken en het aantal Brusselaars bij de politie verhogen, omdat zij beter bekend zijn met de realiteit op het terrein en de specifieke lokale toestand.

De toekomstige kandidaat-politiemensen zullen eerst een jaar lang worden opgeleid en zijn operationeel vanaf oktober 2013.