Dat heeft de Brusselse minister voor Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) bekend gemaakt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap werd wettelijk al opgericht 22 januari 2009. Het kwam evenwel niet van de grond door tegenstribbelen van de gemeenten, die hun lokale parkeerbeleid verder willen voeren. Nu de ontwerpbesluiten goedgekeurd zijn, kan het parkeerbeleid in heel het gewest toch gestroomlijnd worden.

Elke Brusselse gemeenten kan voor 1 procent medeaandeelhouder worden van het agentschap en haar gemeentelijke parkeertaken geheel of gedeeltelijk aan het agentschap overdragen. 'Zo kan het agentschap, in opdracht van de gemeente, het straatparkeren gaan controleren', zegt Grouwels.

'Het agentschap moet, na aftrek van de gemaakte controlekosten, 85 procent van alle opbrengsten uit straatparkeren (opbrengsten van parkeerautomaten, van administratieve boetes, van de verkoop van parkeerkaarten, enz.) doorstorten aan de gemeente.'