Op het moment van de doortocht kan wat verkeershinder zijn.