Het hele verhaal van de heraanleg kan u hier nog eens herlezen. Eind februari werd een en ander uit de doeken gedaan tijdens de gemeenteraadszitting. De CD&V-oppositie had toen trouwens zijn bedenkingen bij het prijskaartje van 365.000 euro dat aan de heraanleg van de speelplaats bengelt.