Knipperstand

Eén van de maatregelen die de stad neemt om de verkeershinder gedurende de werken in te perken, is het tijdelijk buiten werking stellen van de voetgangerslichten. Dit door de overschakeling van de voetgangerslichten naar knipperstand. Maar er komt ook een herziening en verbetering van de signalisatie rondom de werken, dit na overleg met de aannemer.

Kinderziektes van de lichten

Michaël Dhoore (CD&V), schepen van Mobiliteit: “We zijn zeer tevreden over de voetgangerslichten aan het station, maar door het buitengewoon aantal wagens dat de Europalaan nu moeten slikken, is het beter ze tijdelijk buiten werking te stellen.

"In de tussentijd nemen we bovendien de tijd om de kinderziektes van de lichten, namelijk de wachttijden, even onder de loep te nemen. Eens de centrumlus over enkele weken terug open is, worden ze opnieuw in werking gesteld”, besluit de schepen.