'Steek uw nek uit voor gastvrijheid!'

Nog op Wereldvluchtelingendag vindt er 's avonds (20 uur) in de Schouwburg van het stadhuis van Genk een ontmoetingsevenement plaats, met als thema 'Vlucht niet voor vluchtelingen'. Er is muziek, er zijn getuigenissen van vluchtelingen en er is de ondertekening van het charter 'Steek uw nek uit voor gastvrijheid!' Bekende Genkenaar René Swartenbroekx modereert de avond.

Gastvrije gemeente

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen brengt op Wereldvluchtelingendag haar jaarlijkse campagne in de aandacht. Via de website Gastvrije Gemeente wenst de organisatie zoveel  mogelijk mensen op te roepen om hun gemeente 'gastvrij' te stemmen. 

(*) Het Genks Netwerk Asielzoekers is een samenwerkingsverband van het OCMW Genk, Stad Genk - Dienst Diversiteit en Educatie, Sint-Vincentiusvereniging, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Abrahamhuis, Centrum Algemeen Welzijn SONAR, Fonto Nova VZW De Oever, Genks Comité Vluchtelingen en het Provinciaal Integratiecentrum Limburg.