De stadsdiensten twijfelden of de vloer onder de stadshal tot de Poeljemarkt of tot het Braunplein behoorden omdat de open ruimte voor de Poeljemarkt nooit benoemd was nadat er in de jaren '60 een huizenblok werd gesloopt. 'Maar omdat de bouw van de stadshal inmiddels al volop bezig is moeten de betrokken centrumpleinen éénduidig afgebakend worden', aldus de stadsdiensten.

Op advies van het Stadsarchief wordt de Poeljemarkt uitgebreid tot aan de gevel van de stadshal, maar vallen het gebouw en de groene ruimte er rondom op het Emile Braunplein. De Botermarkt loopt tot aan de voorgevel terwijl het Goudenleeuwplein tot aan de linkerzijgevel reikt. De werken aan de stadshal zijn ondertussen verhuisd naar de binnen- en zijkant van het gebouw. Volgens de planning wordt de stadshal op 1 september officieel geopend.