1. Proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 10 april 2012
2. Jaarrekening & financiële beschouwingen bij de rekening over het jaar 2011
3. Verklarende nota bij de budgetwijziging van de stad Wervik - dienstjaar 2012 - nrs. 1 en 2
4. Budgetwijzigingen stad Wervik - dienstjaar 2012 - nrs. 1 en 2
5. Gaselwest - algemene vergadering van vrijdag 22 juni 2012 - agenda en statutenwijziging
6. Leiedal - aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 22 mei 2012.
7. Rally van Wervik - bijzonder nood- en interventieplan
8. Subsidiereglement starten in de handelsas - wijziging
9. Subsidiereglement gevelrenovatie
10. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Wervik en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor de uitbouw en werking van een onthaalfaciliteit voor economische actoren
11. Vragen en mededelingen