Jean Aertssen, 77 jaar, echtgenoot van Monique Lobeau
Maria Riethaeve, 89 jaar, weduwe van André Vercruysse
Georges Carlier, 90 jaar, weduwnaar van Mariette Cottyn
Jacqueline Messely, 86 jaar, weduwe van Roger Lecoutere
Jeannine Vandendriessche, 56 jaar, weduwe van Maurice Debrouwere