Op dinsdag 20 maart 2012 maakte een Tsjechische delegatie van het  dagcentrum in Znojmo kennis met Huize De Veuster.  Gidsen van de Tremelose Gidsenbond gaven de delegatie een rondleiding in het Damiaanmuseum. Zij bereidden het bezoek van hun personeelsleden aan Tremelo voor dat op 6 augustus zal plaatshebben. Beide centra delen niet alleen een zelfde naam maar werken beide met volwassenen met een handicap.