'Buurt- en voetwegen verdienen meer aandacht omwille van hun nut. Het zijn verkeersluwe wegen die door fietsers en voetgangers op een veilige manier gebruikt kunnen worden. De naamborden moet hun bestaan bij het grote publiek meer zichtbaarheid geven', zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit.

 
Op de gele borden staat ofwel de oude naam van de weg ofwel het nummer waarmee de voetweg aangegeven wordt, samen met het logo van de gemeente.