De organisatie legt daarbij de nadruk op een betere visie op het handels- en mobiliteitsbeleid in de gemeente. Daarnaast stelt UNIZO zich op als een ‘positief ingestelde partner’ voor het toekomstige gemeentebestuur en roept het op tot een proactief overleg in alle dossiers die ondernemers kunnen aanbelangen.

UNIZO roemt het werk van de dienst lokale economie en noemt de samenwerking met het huidige bestuur vlot en constructief. Op een aantal punten was het echter kritischer. Zo is er volgens de ondernemersorganisatie te weinig aandacht voor het handelsbeleid, met leegstand en een ‘wat saai imago’ van de gemeente tot gevolg. Ook rond de mobiliteit, en dan vooral de veiligheid van de toegangswegen tot het centrum, heeft het heel wat kritische bemerkingen.

‘Wij zien vijf belangrijke actiepunten’, stelt voorzitter Carlo Goyvaerts. ‘Een globale aanpak van het parkeerbeleid in de dorpskern, het doortrekken van veiligheid en diefstalpreventie naar de ondernemers toe, ruimte voor kleinschalige ondernemersinitiatieven, het verhogen van de aantrekkelijkheid van de dorpskern en het meer uitspelen van de toeristische troeven.’