De wagen wordt ingezet als dienstvoertuig van de technische werkplaatsen en voor korte verplaatsingen van het gemeentepersoneel.