'Dank zij de nieuwe instroom van leden, vonden ook een aantal jongeren de weg naar N-VA in Tielt-Winge', aldus lokaal N-VA voorzitter Philip Vanhelmont.
'Even voor Pasen zijn we gaan samen zitten en bereidden we een echte Jong N-VA werking voor.'

Tijdens de startvergadering van afgelopen dinsdag werd het bestuur officieel samengesteld.
Tom Werner is voorzitter, Jolien Debrier is secretaris, Robin Jacquemyn is penningmeester en Elise Put is bestuurslid.

'We zullen onze werking de komende weken en maanden verder uitdiepen', aldus Tom Werner.'Een aantal jongeren zullen ook op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. Daarna willen we vooral leuke activiteiten doen, aandacht besteden aan het gemeentelijk jeugdwerk, de lokale politiek en debatten en infoavonden organiseren.'

'N-VA Tielt-Winge vindt het belangrijk dat de jongeren hun eigen werking uitbouwen', voegt Philip Vanhelmont toe. 'Ook binnen het bestuur is hun inbreng belangrijk. We zullen hen ondersteunen tijdens hun activiteiten en als ze er om vragen zullen we feedback geven.'