Een 170-tal jonge boompjes werden aangeplant op een oppervlakte van 50 are. 'De symboliek is evident: we planten jonge bomen voor jonge mensen', zegt Rik Gysemberg. Hij benadrukte vooral de sociaal-recreatieve functie van dit bos, naast de economische en ecologische.

Om ook een educatieve waarde te duiden, zijn er enkel inheemse boomsoorten geplant.