Om te vermijden dat de registratie van woningen als tweede verblijven wordt gebruikt om leegstandsheffing te ontduiken, wordt voorgesteld om een retributie te heffen op tweede verblijven op het grondgebied van Landen. In het kader van de uniformiteit met de gemeenten Hoegaarden en Linter stelt Beter Wonen aan de Gete voor om het bedrag van de stedelijke belasting op tweede verblijven vast te stellen op 500 euro per woning en per jaar. Het college stelt voor om met ingang van 01 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een stedelijke belasting van 500 euro per woning en per jaar vast te stellen (jaarlijks indexeerbaar ) en hiervoor een belastingreglement goed te keuren. Er staat ook een aanpassing en een verlenging van de belasting op leegstand op de agenda. De agenda telt 21 punten. Wanneer: donderdag 19 december om 20 uur Waar: raadzaal stadhuis