De vzw Ziekenwagen Aarschot heeft zelf onvoldoende financiële middelen om een nieuwe ziekenwagen aan te kopen. Zo'n nieuwe ambulance kost al snel 125.000 euro. 

Vorig jaar werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen vzw Ziekenwagen Aarschot en het Rode kruis Aarschot om nog beter samen te werken. Burgemeester André Peeters drong aan op een nauwere samenwerking tussen deze 2 hulpdiensten, waarbij afspraken vastgelegd werden over het uitwisselen van materiaal (zuurstof, brancards…), personeel en ziekenwagens, wanneer één van de partijen in moeilijkheden zit.

Het stadsbestuur van Aarschot apprecieert de initiatieven van vzw Ziekenwagen Aarschot en kende daarom een betoelaging van 95.000 euro toe, zodat de vzw een nieuwe ziekenwagen kon aankopen. De nieuwe ziekenwagen wordt vanaf heden ingezet om de inwoners van Aarschot bij te staan in noodsituaties.