'Herinneringen uit het verleden' is in de eerste plaats een autobiografisch verhaal waarin auteur Godried Mehuys naast de talrijke gebeurtenissen uit zijn eigen leven ook het ontstaan van enjkele typische polderfenomenen uit de doeken doet zoals het verhaal van de Spermaliehoeve en het onstaan van het hoevetoerisme in Vlaanderen. Zelfs Willem Vermandere en Prinses Josephine komen aan bod.