Hij kreeg daarvoor van de hele school een welgmeend dankjewel.