In het vervuilde gebied zal bodemlucht, grondwater en de drijflaag worden opgepompt en gezuiverd. Een onttrekkingssysteem met filters wordt ter plaatse geïnstalleerd. Na een jaar van oppompen schakelt de aannemer over op het stimuleren van biologische afbraak van de verontreiniging. Nadien wordt de grondwaterkwaliteit nog een aantal jaar opgevolgd door OVAM. Omwonenden kunnen voor meer informatie 24u op 24 terecht bij het infonummer van de aannemer (0491 56 65 43).

In september van dit jaar worden de eigenlijke saneringswerken opgestart. Na het saneren zal de straat heraangelegd worden met mozaïekkeien. Schepen van leefmilieu Marina De Bie is tevreden: “In samenwerking met OVAM pakken we opnieuw een historisch verontreinigde site aan. Stap voor stap herstellen we ons leefmilieu. Niet alleen belangrijk voor de omwonenden in de onmiddellijke omgeving, maar ook om het grondwater te beschermen.”