‘De nadelen zijn nog niet bewezen, maar de voordelen die watergewenning voor baby’s biedt, wegen niet op tegen het effect van chloor op de luchtwegen’, zegt schepen van Sport Christophe Peeters (Open Vld).

Wie momenteel de nog lopende lessenreeks volgt, zal via mail op de hoogte gebracht worden. Wie voor vrijdag 25 mei laat weten met de lessen te willen stoppen, krijgt het bedrag van de resterende lessen terugbetaald. Ouders behouden uiteraard het recht om op eigen initiatief met hun baby te gaan zwemmen. De Stad benadrukt bovendien dat watergewenning voor kinderen ouder dan twaalf maanden wel aan te raden valt.