Willy Nachtergaele en Alex Colpaert

In de loop van 2011 werd door Willy Nachtergaele en Alex Colpaert, bestuursleden van de Stichting, hard gewerkt aan een multimediale voorstelling, waarin de Zultse kunstschilder als mens én als kunstenaar gekaderd wordt. Dat gebeurt aan de hand van zijn levensverhaal en gesprekken met mensen die hem goed gekend hebben. Alex Colpaert was verantwoordelijk voor de technische kant van de zaak, Willy Nachtergaele voor het inhoudelijke en de presentatie. Enkele schilderijen worden gaandeweg uitvoerig besproken door Piet Boyens, een gerenommeerd kunstkenner van de Latemse schilderkunst.

In de voorstelling staat de wisselwerking tussen de kunstenaar en zijn omgeving centraal. Dheedene, die vooral bekendheid geniet omwille van zijn landschappen en portretten, zocht en vond de inspiratie voor zijn werk vooral in zijn onmiddellijke omgeving. Evenwel geldt ook het omgekeerde: hij heeft op zijn beurt het sociale én culturele leven in Zulte beïnvloed.

In de ongeveer één uur durende voorstelling wisselen beelden en filmfragmenten elkaar in snel tempo af, met tussendoor ook een streepje muziek. De filmfragmenten zijn van de hand van Alex Colpaert en het geheel wordt aan elkaar gepraat door Willy Nachtergaele, die bij wijlen ook in de huid van de kunstenaar Dheedene kruipt.

Andere activiteiten van de Stichting Georges Dheedene

In oktober 2012 komt er een tentoonstelling in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve. De ‘Prijs Georges Dheedene’, een wedstrijd voor beeldende kunstenaars, zal uitgereikt worden in het eerste weekend van oktober 2013, het firtelweekend. Dit zal eveneens gepaard gaan met een tentoonstelling.

De voorstelling

De voorstelling kan geboekt worden via de website www.georgesdheedene.be of via willy.nacht@telenet.be