Achtpuntenprogramma
 

  1. De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en het gemeentelijk integratiebeleid zijn een basisopdracht van de stad en moet in de beleidsprioriteiten worden opgenomen.
  2. De stad engageert zich om de internationale norm van 0,7 procent van het stadsbudget te realiseren.
  3. Er wordt een schepen voor ontwikkelingssamenwerking en integratie aangesteld. De tewerkstelling blijft behouden op minimaal het huidige niveau en met meer financiële werkingsmiddelen.
  4. De Gros ontwikkelt in 2013 samen met het middenveld een nieuwe beleidsnota 2013-2018 en voert die uit.
  5. De stad behoudt en versterkt het subsidiebeleid.
  6. De stad behoudt en versterkt de stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua.
  7. De stad zet in op een duurzaam beleid met een maximale aankoop van fair trade en korte keten producten, aankoop textiel Schone-Kleren, het gebruik van FSC-gelabeld hout en papier en een grondstof- en energiearm beleid.
  8. De stad zet in op communicatie en sensibilisatie rond de Noord-Zuidthema’s.