Aalterstraat

Deze straat is vanaf het begin van de 19de eeuw een belangrijke verbindingsweg met de gemeente Aalter. Aalter wordt reeds in 974 vermeld als villa Haleftra, waarme de dorpskom van Aalter wordt aangeduid, omgeven door bijhorende velden (campis), akkers (agris), meersen (pratis), weiden en bossen. De juiste betekens van Haleftra is onduidelijk. In 840 en 1112 komt de naam Haltra voor. Mogelijk komt dit van het Germaanse woord halahdrja of halahdra wat jeneverbessenstruik betekent.

MARNIK BRAET

Bron: 'Als straten gaan ... praten.' - De Roede van Tielt