‘Sinds een aantal jaren kunnen de inwoners van de wijk Ter Heide in Koekelare, genieten van een aangenaam plein ingericht met buitenspeelgoed voor kleine kinderen. Toen al werd aangegeven dat het in de toekomst mogelijk zou zijn om het pleintje uit te rusten met buitenspeelgoed (sportuitrusting) voor oudere kinderen’, vertelt Melissa Buffel terwijl er enkele jongeren gebruikmaken van het basketdoel.

Kleine kinderen worden groot

‘Maar kleine kinderen worden groot en omdat de gemiddelde leeftijd van onze kinderen die op het plein ravotten, nu rond de zeven – acht jaar ligt, heb ik namens alle bewoners van de wijk (allen ondertekenden de brief), mijn stoute schoenen aangetrokken en op één juli van vorig jaar, naar het College van Burgemeester en Schepenen een brief gestuurd met de vraag de mogelijkheid te willen onderzoeken, om op de helft van het plein dat nu niet met speelgoed bezaaid is, twee basketdoelen te plaatsen’, gaat Melissa verder.

En Melissa vond dat ze haar vraag ook moest motiveren en gaf ze volgende motivatie op in haar brief. ‘Wij denken dat dit onze kinderen, onze jongeren en volwassenen zal aanzetten tot sporten en dat hiermee het buitenspelen in wijk Ter Heide gegarandeerd blijft.’

Geen twee maar één basketbaldoel

‘En jawel, na een jaar vragen ging het College van Burgemeester en Schepenen gedeeltelijk positief in op onze vraag. Schepen van jeugd Tom Pollentier en sportfunctionaris Eveline Denecker, kwamen de haalbaarheid van onze vraag onderzoeken en kregen we één in plaats van twee basketdoelen. Die werd een drietal weken terug geplaatst. En… de kinderen vinden dit uiteraard heel leuk’, benadrukt Melissa.

‘Het basketdoel wordt zeer intensief gebruikt en daar zit basketbalclub GB Koekelare voor veel tussen. In onze wijk wonen maar liefst elf kinderen die bij de lokale basketbalclub zijn aangesloten. Dus kunnen ze na school en tijdens de vakanties volop trainen. Hun shot kan er alleen maar beter van worden’, lacht Melissa Buffel als ze de jongeren bezig ziet.

Het pleintje wordt heel intensief ingenomen door spelende kinderen en ouders die er met hun kroost ravotten. Binnen de kern van de jonge basketters, zijn er vijf meisjes die dromen van een basketcarrière en die Ann Wauters – Vlaanderens bekendste dames basketbalspeelster – willen achterna gaan. De jongens zien dan weer een carrière a la Eric Struelens of René Aerts best zitten.

Buitenspeeldag

Maar Melissa Buffel heeft eigenlijk nog een stille wens. ‘Ja, in 2008 hebben we met het wijkcomité en met logistieke steun van het gemeentebestuur, in onze wijk Ter Heide, een buitenspeeldag georganiseerd. En die dag was heel succesvol en zeker voor herhaling vatbaar. Misschien moeten we met het wijkcomité daar weer eens mee uitpakken’, besluit Melissa Buffel.