De speelplaats is al langer aan vernieuwing toe. Het oudercomité nam het voortouw. Ze gingen naar vergaderingen van het schoolbestuur, tekende zelf plannen voor een nieuwe speelplaats en ze verzamelden 5.000 euro. Maar het duurde tot het nieuwe schoolbestuur er kwam om inytensief overleg te plegen.

En toen ging het vooruit. Er kwam extra een waterput, nieuwe riolering, een nieuwe zandbak, een nieuwe omheining en toegangspoort en een nieuw afdak. Vorige zondag werd de nieuwe speelplaats plechtig ingehuldigd en ingespeeld door de kinderen.