Christel Hendrix stelde tijdens de jongste gemeenteraad voor om aan het AGB op te dragen om een voldoende toereikende lockermuur te plaatsen aan de zwemzone. Maar omdat de gemeenteraad niet bevoegd is om dergelijke opdrachten aan het AGB te geven richt zij zich tot het directiecomite van dit uitvoerend orgaan om alsnog zo snel mogelijk lockers te plaatsen.

Tijdens het Pinksterweekend was er een proefopstelling van lockers die van de sporthal verhuisden naar De Plas. De gebruikers werd een waarborg gevraagd.  'Het werd een succes. Vandaar onze vraag om meer lockers te voorzien. Even ter vergelijking, in de Halve Maan Diest staan 228 lockers. We denken dat honderd beveiligde opberegkastjes geen luxe is voor De Plas", besluit Hendrix.