Toen de seniorenraad in 2008 werd opgericht was één van de eerste doelstellingen zoveel mogelijk Desselse senioren vertrouwd te maken met de computer. Er werd een lokaal ingericht in het administratief centrum met twaalf computers en er schreven 72 belangstellenden in. Er kwamen dus liefst zes lessenreeksen. De computerwerkgroep wil nu de planning opmaken van het werkjaar 2012-2013.

Leden van de computerwerkgroep waren aanwezig bij de lessenreeksen om de lesgevers wat te steunen. En de werkgroep zou graag uitbreiden. Wie dus wat notie heeft van werken met een computer en zich wil vrijmaken om anderen te helpen, kunnen contact opnemen met voorzitter Frans Dumoulin, 014-37.82.42 of fransdumoulin@telenet.be.