Het gemeentebestuur maakt de inwoners attent op het fenomeen. Ze raadt aan om het electriciteitsfactuur goed na te kijken. Op sommige facturen blijkt daar verkeerdelijk 0 ingevuld te zijn.

Het gemeentebestuur wijst erop dat de fout niet bij de gemeente kan gelegd worden, want de gegevens van de bevolkingsregisters zijn wel degelijk actueel. Het gemeentebestuur suggereert om een bewijs van samenstelling van het gezin over te maken aan Luminus.