Om 14.00 uur begint het in de Rodelijvekensstraat, en zo naar het SluizekenOudburg, Kraanlei, Kleine Vismarkt, Groentenmarkt, Korenmarkt (alwaar u onze tienpleinenfotograaf Brecht Herman voor de lens kan lopen),  Klein Turkije, Gouden Leeuwenplein, Emile Braunplein (waar het stadsbestuur zijn zitje dit jaar weer inneemt), Botermarkt, Belfortstraat, Bij Sint-Jacobs en Steendam. Alwaar het spektakel ophoudt.

Als u alles heeft gezien, kan u oordelen over 37 acts, gaande van Belleman Willy Van de Putte tot en met de Propere Fanfare van de vieze gasten en de Kinderfanfare Goeste Majeur. Afgaande op de naam van de laatste deelnemers wordt het dus zeker een lange stoet!