De SP.a vindt dat de financiële draagkracht van een gemeente het belangrijkste is, maar vraagt zich af of een gemeente voldoende financiële middelen kan verzamelen om haar verplichtingen inzake dienstverlening en sociale ondersteuning waar te maken. Ook de vraag of er voldoende bovenlokale financiële ondersteuning is én voldoende lokale bereidheid en solidariteit om de nodige middelen als retributies en belastingen op te brengen, houdt de SP.a-kandidaat bezig. Het thema kan ongetwijfdeld voor inspiratie zorgen bij de voorbereidingen van de stembusslag van 14 oktober.