Regen of zon, Lochristi Blogt is elke dag present op het speelplein Joepla. Voor een fijne foto van jeugdig speelgenot, tot het eind van de zomer.