Deze druk bereden straat, enerzijds door ouders die hun kinderen naar school brengen in Alsemberg en Sint-Genesius-Rode en anderzijds door autobestuurders die de buitenring naar Brussel willen bereiken, heeft het de jongste maanden zwaar te verduren gehad door de wateroverlast.

Op het gekasseid gedeelte, richting Dworp, werden de kasseien door het snel stromende water los gemaakt en maken het niet alleen voor de automobiliesten, maar ook de fietsers erg gevaarlijk.

Het geasfalteerde gedeelte naar de Sanatoriumstraat in Alsemberg toe wordt dan regelmatig met een dikke laag slijk bedekt, zodat het hier ook telkens gevaarlijk rijden wordt. Oorzaak hiervan is de massa water die van het hogere gebied van Alsemberg naar de Kluts in Dworp loopt.

Landbouwers die hier akkers of weiden hebben liggen zijn er al moedeloos door geworden. Enerzijds werd hun zaai- en plantgoed al meerdere malen weggespoeld en anderzijds wordt het voor hun vee gevaarlijk grazen in de weiden.