Tijdens deze tocht aan land of te water willen de organisatoren de deelnemers laten kennismaken met de Dender en haar omgeving en ook met andere geïnteresseerden en betrokkenen in het Denderbekken aan de Waalse en Vlaamse zijde. Langs unieke natuur- en stiltegebieden en dwars door stedelijke agglomeraties verkennen de deelnemers deze aparte en mooie rivier van bron (Ath) tot monding (Dendermonde) per fiets, met de boot en te voet.

Het staat iedereen vrij om aan een of meerdere deelactiviteiten deel te nemen. Fietsers kunnen op meerdere plaatsen aansluiten. Op verschillende momenten wordt vervoer van deelnemers en fietsen ingelegd. Wie niet graag fietst, maar toch een deel van deze dag wil meemaken wordt om 13 uur verwacht in Aalst op het vernieuwde Werfplein. Het is wel nodig om vooraf in te schrijven.

Alle info en het inschrijvingsformulier vindt u op www.dewaterkant.org  of www.grenzelozeschelde.org