Om overstekende fietsers en voetgangers zichtbaarder te maken voor afslaande automobilisten, zullen de verkeerslichten voor de fietsoversteek en het zebrapad dichter bij het kruispunt worden gezet. De werken kunnen plaatselijk hinder veroorzaken, aangezien er wegmarkeringen verwijderd en herschilderd moeten worden.