Het vak tussen Hoogveld en de Fabriekstraat kan als eerste gerealiseerd worden. Het tracé van dit fietspad bevindt zich op het netwerk Fietspaden Lange Afstand (LAF), waarvan het provinciebestuur initiatiefnemer is. Dat provinciebestuur wordt dan ook aangeduid als opdrachtgevend bestuur.

Het provinciebestuur neemt alle studiekosten en de kosten voor de aanleg van de fietspaden ten laste, maar de stad moet dan weer instaan voor de verwerving van de gronden en voor de kosten van de eventuele werken die geen deel uitmaken van de eigenlijke aanleg van de fietsweg.

De stad wil in dit verband een bezettingscontract afsluiten met de NMBS-holding, zodat het fietspad lange afstand volledig op spoorwegdomein gerealiseerd wordt.