'Uit alle reactie komen drie grote thema’s naar voor: netheid en sluikafval, verkeersveiligheid en een (gebrek aan) actief verenigingsleven, zowel voor onze oudere inwoners als voor de jeugd', zegt Van Heffen

.'Via Facebook ontstond spontaan het initiatief voor een ‘zwerfvuilactie’ in de straten van Schoonaarde. Via de duurzaamheidsambtenaar kunnen we ook op de steun van de stad rekenen en via de lagere school werden flyers verspreid.
Maandag 28 mei (Pinkstermaandag!) spreken we om 14u af op de parking van supermarkt Aldi. Samen gaan we op pad om zoveel mogelijk afval op te rapen en Schoonaarde opnieuw wat netter te maken.'