Gemeenteraadsvoorzitter Mario Van de Velde verduidelijkt: 'Toen ik aantrad als voorzitter van de gemeenteraad, kreeg ik het idee om één keer per jaar 'op verplaatsing' te vergaderen, in een van onze deelgemeenten of gehuchten, om zo de lokale democratie wat dichter bij de bevolking te brengen. In juni 2010 kwam de gemeenteraad bijeen in de gemeenschapslokalen in Brussegem en in juni 2011 trokken de raadsleden naar de gemeentelijke feestzaal in Hamme. Telkens waren er een honderdtal toeschouwers aanwezig. Op 25 juni 2012 zal de gemeenteraad in Peizegem vergaderen in het sportcentrum De Block aan de Processiebaan, de thuisbasis van voetbalclub Eendracht Peizegem', aldus Van de Velde.