In herberg 'De Zwaan' , gelegen op de Grote Markt in Brussel, kwamen op 5 april 1885 de afgevaardigden samen van de arbeidersbewegingen. Die gingen toen over tot de stichting van de BWP, de Belgische Werklieden Partij.

Bij die stichting van de socialistische partij was ook een delegatie van Geraardsbergse werkers present. In onze stad werd er in de tweede helft van de 19de eeuw een felle sociale strijd gevochten, gedreven door de soms onmenselijke omstandigheden waarin kantklossters, sigarenmakers en luciferarbeiders hun karige boterham moesten verdienen.

Zo waren er in Geraardsbergen grote stakingen in 1872 en 1879 van de sigarenmakers. Ook in de volgende decennia kwamen de veelgeplaagde arbeiders vaak op straat. In 1910 was er nog een grootscheepse staking in de luciferfabriek Byl-Campen. En het was vanaf 1904 dat de 'sossen' samenkwamen in hun Volkshuis op de Markt om er op 1 mei het wel en het wee van hun sociale inzet te bespreken.